דף הבית קומיט לעו"ד שירות ותמיכה חדשות אודות קומיט פנה אלינו
 קומיט לעורכי דין - כללי
 סקירה
 תכונות
 דוגמאות מסכים
 שאלות ותשובות
 לקוחות מספרים
 הזמנת הדגמה
   
  חיובים
   
  ניהול מערך החיובים בקומיט נועד ליעל במידה ניכרת את תהליך חיוב הלקוחות בגין שכ"ט והוצאות. מערך זה אף מאפשר ניתוחי כדאיות ורווחיות העבודה על התיקים שונים בשיטות עבודה שונות. ניהול החיובים מאפשר לתעד את עבודתו של העו"ד או המתמחה במשרד על תיקי הלקוחות השונים, כך ניתן לתעד עבודה בגין הכנת חוזה, כתיבת הגנה, הופעה בבית משפט וכן ניתן לרשום הוצאות לקוח קשורות: צילומים, שליחויות, אגרות ועוד. רישום ותיעוד החיובים יכול להתבצע במספר אופנים: על ידי עורכי הדין באופן עצמאי, על ידי מזכיר/ה בתהליך הזנה מרוכז ובצורות נוספות. בתום כל תקופה ניתן לחייב את הלקוחות בהתאם לחיובים שנרשמו במהלכה. תהליך החיוב הנו פשוט וקל.
   
  מערך חיוב הלקוחות בקומיט מתאים לחיוב לקוחות בשיטות עבודה שונות: לפי שעות, תוצאות, גלובלי, ריטיינר ועוד. קומיט מאפשרת לחייב חלק מתיקי הלקוח לפי הסדר חיוב אחד, נאמר ריטיינר, ותיקים אחרים של אותו לקוח לפי הסדר חיוב אחר, נאמר לפי שעות.
   
  בקומיט ניתן לקבוע תעריפי שעות עבודה שונים לעו"ד השונים ויתר העובדים במשרד. קומיט אף מספקת מנגנון ייחודי המאפשר לקבוע לתיקים שונים תעריפים שונים לשעת עבודה של כל עובד, לדוגמא: ניתן לחייב שעת עבודה של עו"ד א' בתיק מספר 100/1 בסכום X ואת שעת עבודתו של א' על תיק 200/34 בסכום Y. ניתן להפיק מגוון רחב של דוחות וגרפים העוזרים רבות בניתוח כלכלי של הנעשה במשרד והרווחיות מהלקוחות השונים.
   
  רישום חיובים ניתן לבצע בעברית ובאנגלית וניתן לבחור ממשק משתמש אנגלי מלא בחלון ניהול החיובים.
   
  קומיט מספקת אפשרות (אופציה) לקליטת חיובי לקוחות בצורה אוטומטית מ: מכונות צילום, מכשירי פקס, מרכזיות טלפון, חברות שליחויות, חברות מוניות ועוד.
   
  לדוגמאות מסכים
   
 
 
© כל הזכויות שמורות לחשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ