דף הבית קומיט לעו"ד שירות ותמיכה חדשות אודות קומיט פנה אלינו
 קומיט לעורכי דין - כללי
 סקירה
 תכונות
 דוגמאות מסכים
 שאלות ותשובות
 לקוחות מספרים
 הזמנת הדגמה
   
  ניהול כספי והנהלת חשבונות
   
  בקומיט משולבת מערכת הנהלת חשבונות מדויקת, נוחה, פשוטה וייחודית לצורכי משרדי עורכי דין. הנהלת החשבונות בקומיט מאפשרת הפקת חשבונות עסקה, חשבוניות מס/קבלה, קבלות לתקבולים דחויים, רישום הוצאות משרד-לקוח-פיקדון, ניהול פיקדונות, הפקת חשבוניות מס לתקבולים דחויים, ניהול חשבונות בנק וקופה קטנה, ניהול אינדקס סעיפים, כרטיסי אשראי ועוד.
   
  ניהול החשבונות נעשה דרך חלונות שונים בתוכנה המאופיינים בקלות תפעול והתאמה מרבית לתהליכי ניהול החשבונות במשרדי עורכי דין. בעזרת קומיט ניתן לשפר משמעותית את תהליכי חיוב הלקוחות וביצוע מעקבי גביית התשלומים תוך ניצול מערכת תזכורות ומשימות חכמה. קומיט אף משלבת מערכת תזכורות אוטומטית להפקדת תקבולים דחויים, גביית תשלום בגין הסדרי ריטיינר ועוד.
   
  קומיט מאפשרת הפקת מגוון רחב של דוחות וגרפים ביניהם: דוח מע"מ, רווח והפסד, תקבולים, תשלומים, מקדמות מס, רשימת חשבוניות, חשבונות וחובות לקוחות, כרטיסי לקוחות, חובה וזכות, מכתבי תזכורת אוטומטיים ליתרות חוב, גרף מגמת הכנסות לתקופה ועוד.
   
  לדוגמאות מסכים
   
 
 
© כל הזכויות שמורות לחשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ