דף הבית קומיט לעו"ד שירות ותמיכה חדשות אודות קומיט פנה אלינו
 קומיט לעורכי דין - כללי
 סקירה
 תכונות
 דוגמאות מסכים
 שאלות ותשובות
 לקוחות מספרים
 הזמנת הדגמה
   
  דוגמאות מסכים
   
   
  ניהול משרד:  אלפון+ - תיקים - מסמכים - יומן - הודעות - חיובים - ספריה
  הנהלת חשבונות
  הוצאה לפועל
  מחשבונים
   
  ניהול משרד
   
  אלפון+
  תצוגת רשימה רשימת חברי האלפון כולל כתובת וטלפונים. אפשרויות חיוג ועוד
  פרטים מלאים שם, כתובת, טלפונים, פקס, דואר אלקטרוני, מחשבון מיקוד וחייגן
  אנשי קשר משניים אנשי הקשר והעובדים אצל הלקוח - מולם אנו עובדים
  חיובים רשימת חיובים ללקוח, שכ"ט והוצאות
  מסמכים מסמכים, מסמכים סרוקים, קבצי EXCEL, Email, תמונות ועוד הקשורים ללקוח
  תיקים רשימת תיקי הלקוח, מס' תיק, שם תיק, סטטוס, מאפיין
  פגישות פגישות, הופעות בבית משפט עם לקוח
  משימות משימות לביצוע: הגשת כתב תביעה, שליחת חשבונות עסקה, הכנת מסמכים, תזכורת לביצוע שיחה עם צד שכנגד ועוד
  חשבוניות מס רשימת חשבוניות מס/קבלה (כספים שהתקבלו מלקוח)
  חשבונות עסקה רשימת חשבונות עסקה ללקוח בכלל התיקים (חובות לקוחות)
  מגעים רשימת מגעים עם לקוח: תאריך, מדווח, מגע
  הודעות רשימת הודעות פנימיות שנשלחו בין העובדים במשרד לגבי לקוח
  הערה מלל חופשי לא מוגבל לרישום מידע נוסף אודות חבר האלפון
  שונות ת.ז., מס' עוסק מורשה, שם אנגלי ונתונים נוספים על הלקוח
  מצב כספי מצב כספי ללקוח לתקופה ניתן להגדיר הצגת הסכומים במטבעות שונים
   
  תיקים
  רשימת תיקים רשימת התיקים במשרד כולל מספר תיק, שם תיק, מטפל, מאפיין, סימוכין
  תצוגת פרטים מס' תיק, שם תיק, מטפל, אחראי, סטטוס, תאריך פתיחה, תאריך סגירה, לקוח, מיקום, מספר ברקוד, מילות מפתח
  בית משפט עץ הליכים בבית משפט: מס' תיק בבית משפט, בית המשפט, עיר, שופט, תאריך דיון
  חיובים רשימת חיובים בתיק ספציפי, שכ"ט והוצאות
  מסמכים מסמכים, מסמכים סרוקים, קבצי EXCEL, אימייל, תמונות ועוד הקשורים לתיק
  פגישות פגישות, הופעות בבית משפט בתיק
  משימות משימות לביצוע: הגשת כתב תביעה, שליחת חשבונות עסקה, הכנת מסמכים, תזכורת לביצוע שיחה עם צד שכנגד ועוד
  הודעות רשימת הודעות פנימיות שנשלחו בין העובדים במשרד לגבי לקוח
  מצב כספי מצב כספי לתיק לתקופה
  מגעים רשימת מגעים בתיק: תאריך, מדווח, מגע
  חשבוניות מס רשימת חשבוניות מס/קבלה (כספים שהתקבלו מלקוח עבור התיק)
  חשבונות עסקה רשימת חשבונות עסקה בתיק ספציפי
   
  מסמכים
  תצוגת רשימה רשימת המסמכים בקומיט: תאריך, נדון, סיווג, תיק
  פרטים ורשימה פרטי המסמך המסומן ברשימה
  רשימה ו- Hits בעת חיפוש בתוכן מסמך מאפשר צפיה ברשימת המסמכים העונים לתנאי וכן שורות בהן מופיעות מילות התנאי של המסמך המסומן
   
  יומן
  תצוגה יומית תצוגה גרפית יומית של כל פגישות המשרד, תאריכון, רשימת משימות יומית
  תצוגה שבועית תצוגה גרפית של כל הפגישות השבועיות
  תצוגת רשימה רשימת כל הפגישות במשרד על פי טווח תאריכים, ניתן לבחור סוגי תצוגות
   
  דואר והודעות
  רשימת הודעות רשימת הודעות אישיות של עובד ותיקיות משתמש
   
  חיובים
  חלון חיובים רשימת חיובים , פרטי חיוב מסומן, קריטריוני חיפוש
  הסדרי חיוב רשימת הסדרי חיוב במשרד: מחירון מיוחד, ריטיינר, גלובלי, תוצאות ומעקב
  מחירון משרד קביעת מחירוני הבסיס במשרד (דולרי, שקלי וכדומה)
   
  ספריה
  ספריה משפטית רשימת הספרים במשרד: מחבר, שם ספר, מהדורה, מיקום, עובד
   
  הנהלת חשבונות
   
  הנהלת חשבונות
  רשימת חשבונות עסקה חשבונות עסקה של כלל הלקוחות במשרד: תאריך, מספר, סטטוס, לקוח, תיק, מטבע, סכומים
  רשימת חשבוניות מס חשבוניות מס : תאריך, מספר, סטטוס, לקוח, תיק, מטבע, סכום
  רשימת קבלות זמניות קבלות זמניות על תקבולים דחויים: תאריך, מספר, לקוח, תיק , סכום
  רשימת תקבולים דחויים רשימת תקבולים דחויים:  תאריך, לקוח, סכום, קבלה זמנית קשורה, תיק
  רשימת הוצאות רשימת הוצאות משרד, לקוח ופקדון
  חשבונות בנקים רשימת חשבונות בנקים ופעולות בחשבון המסומן
   
  הוצאה לפועל
   
  הוצאה לפועל ותביעות
  חייבים רשימת חייבים בתיק
  קרנות נתוני קרנות בתיק בגין צ'קים/שטרות, פסקי דין, משכנתאות
  נכסים רשימת נכסים בבעלותו של החייב/ים כגון רכב, מקרקעין ועוד
  נתוני שיערוך חישוב נתונים כספים בתיק עם הצמדה כגון סכום קרנות, הוצאות, שכ"ט, תקבולים בתיק ויתרת החוב
     
  ממשקים ותוספות
   
  מחשבונים
  מחשבון ריבית והצמדה מחשבון ריבית והצמדה
  מחשבון ריבית משפטית מחשבון ריבית משפטית
  מחשבון הלנת שכר/פיצויים מחשבון הלנת שכר/פיצויים
  מחשבון מע"מ מחשבון מע"מ
  מחשבון תאריכים מחשבון תאריכים
  מחשבון המרת מטבעות מחשבון המרת מטבעות
  מחשבון מיקוד מחשבון מיקוד
   
 
 
© כל הזכויות שמורות לחשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ